Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0126-6039

Characterization and Utilization of Pulp and Paper Mill Sludge Digesting Thermophilic Bacteria in Composting Process

Sains Malaysiana, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Thị Tường Châu (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Hiroyuki Futamata, Lê Văn Thiện
Liên kết: http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2018-4705-23

0972-2025

Some physiological and biochemical characteristics of Eurycoma longifolia Jack tree grown in the arboretum

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Văn Thị Yến, Hoàng Trọng Đạt
Liên kết: http://www.ikpress.org/index.php/PCBMB/article/view/1354

1859-1388

Phân lập và sàng lọc một số chủng nấm mốc phục vụ cho nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gen pectinase

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thị Thanh Diễm (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Bảo Châu, Trần Quốc Dung

1859-1388

Phân lập một số chủng vi khuẩn phân hủy dibenzofuran từ đất nhiễm dioxin ở A Lưới, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Đức Huy (Chính)

1859–1388

PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN HỦY DIBENZOFURAN TỪ ĐẤT NHIỄM DIOXIN Ở A LƯỚI, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/download/4966/543

1859-1388

Tạo dòng và giải trình tự gen laccase 3 (folac3) từ Fusarium oxysporum

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Thanh Hà (Chính), Lê Kim Tuân, Đinh Thị Kim Thiện, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Nguyễn Đức Huy (Chính)

Nghiên cứu nhân giống in vivo cây Bách Bệnh (Euricoma longifolia Jack)

2018
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Minh Đức (Chính), Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi, Phạm Thị Ngọc Lan

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng phân giải pectin

Báo cáo khoa học về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ Ba, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Thanh Diễm (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Bảo Châu, Nguyễn Quỳnh Chi, Trần Quốc Dung

Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và công nghệ, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Kim Loan (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Trọng Nghĩa

Phân lập và tuyện chọn vi khuẩn cố định nitrogen từ đất chuyên canh rau ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật, Hôi nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Nguyễn Thị Việt, Lê Thị Hoa Sen

Phân lập và tuyện chọn vi khuẩn cố định nitrogen từ đất chuyên canh rau ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật, Hôi nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Nguyễn Thị Việt, Lê Thị Hoa Sen

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng phân giải pectin

Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ 7, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Ngô Thị Bảo Châu, Nguyễn Quỳnh Chi