Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tạo chế phẩm lân sinh học từ các chủng nấm mốc phân lập từ đất rừng ngập mặn và thử nghiệm trên cây chá (Escoecaria agallocha)

Tạp chí Khoa học và công nghệ, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Dương Thu Hương (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc có hoạt tính cellulase mạnh và thử nghiệm xử lý nguyên liệu trước khi chiết rút tinh dầu

tạp chí Khoa học và công nghệ, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Lê Thị Mai

Khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật của cháo dinh dưỡng trên địa bàn thành phố Huế năm 2016

Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ năm 2016, NXB Thông tin và Truyền thông,, 2016
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Thanh Hoài (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Tuyết Mai

Khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật của cháo dinh dưỡng trên địa bàn thành phố Huế năm 2016

KỈ yếu hội nghị khoa học trẻ, trường Đại học Sư phạm Huế, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính)

Bước đầu khảo sát tình hình nhiễm khuẩn, nấm men, nấm mốc trên bò khô và cá bống kho tại một số địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Yersin, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính)

Tuyển chọn tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng vi khuẩn hòa tan phosphate và thử nghiệm bổ sung sinh khối vào đất trồng cây ngập mặn

Báo cáo khoa học về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam. Hội nghị Quốc gia lần thứ 2, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Nguyễn Thị Minh Thư

Assessment of microbial contamination on street foods sold at stores of schools in Hue city

The 7th AFOB Regional symposium "Asian Biotechnology: Research and Application", 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Trần Thị Phương Hiếu, Ngô Thị Tuyết Mai

Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn cố định nitrogen từ đất rừng ngập mặn ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Nguyễn Thị Việt

Ảnh hưởng của tro bay nhà máy điện Phả Lại đến một số tính chất đất cát ven biển miền Trung

Tạp chí khoa học: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thiện (Chính), Ngô Thị Tường Châu, Nguyễn Ngân Hà, Phạm Hạnh Lê, Phạm Thị Ngọc Lan

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc hòa tan phosphate vô cơ từ đất rừng ngập mặn ở Thừa Thiên Huế.

Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Hoàng Dương Thu Hương