Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1553-9873 (print); ISSN 2375-7205 (online)

Identification and production improvement of pectinase from a pectinolytic fungus isolated from Da Xanh pomelo (Citrus maxima) peel

Report and Opinion, 2024
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Thanh Diễm (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Bảo Châu, Trần Quốc Dung

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT TRONG BÚN BÒ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Ngô Thị Bảo Châu
Liên kết: http://jos.husc.edu.vn/jos_articles.php?article_id=766

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Dương Thu Hương, Phạm Thị Ngọc Lan

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm thịt đã chế biến tại một số chợ khu vực nam sông Hương thành phố Huế

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Tôn Thất Nhuận Thân (Chính), Ngô Thị Tuyết Mai
Liên kết: http://vjfc.nifc.gov.vn/ajax/research/getfile?filecode=c2d71262-0d4b-4b86-b342-9aec6161b400

Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng phân giải pectin từ vỏ một số loại trái cây

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Ngô Thị Bảo Châu, ngô Minh Thu

Tạo dòng và giải trình tự gen mã hóa pectinase ở Aspergillus niger M13

Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định), 2020
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thị Thanh Diễm (Chính), Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Đức Huy, Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Quốc Dung (Chính)

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật của cháo bánh canh ở một số tuyến đường khu vực nam sông Hương thành phố Huế

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Ngô Thj Bảo Châu, Hồ Thị Thu Như
Liên kết: http://huib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/438-444.pdf

Nhân dòng và phân tích trình tự gen mã hóa laccase 2 từ Fusarium oxysporum HUIB02 tạo nguồn nguyên liệu di truyền biểu hiện tái tổ hợp

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2020, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Kim Tuân, Lê Thị Kim Thoa, Trần Thị Hương Giang, Trần Thúy Lan, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo, Vũ Đức Hoàng, Nguễn Đức Huy, Đặng Thị Thanh Hà, (Chính)
Liên kết: http://huib.hueuni.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/48-53.pdf

Phân lập gen mã hóa laccase4 từ nấm Fusarium oxysporum

Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Đặng Thị Thanh Hà, Dương Thị Hải Ninh, Thị Lê Kim Tuân, Đỗ Trần Hương Duyên, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: http://tn.ttn.edu.vn/khcn/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=542

PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG NẤM Polyporales sp. F6 SẢN XUẤT LACCASE TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Đặng Thị Thanh Hà (Chính), , Vũ Thị Diệu Thu, Đoàn Chiến Thắng

2352-1864

Synthetic dyes removal by Fusarium oxysporum HUIB02 and stimulation effect on laccase accumulation

Environmental Technology and Innovation, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Đặng Thị Thanh Hà, Kuan Shiong Khoo, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc, Seung-Moon Park, Ashokkumar Veeramuthu, Pau Loke Show
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186420313274