Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu nấm mốc phân giải chitin

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ trường Đại học Khoa học, 2013
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Ngọc Lan

Nghiên cứu vi sinh vật trong bã thải sản xuất tinh bột sắn

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ trường Đại học Khoa học, 2013
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Ngân, Phạm Thị Ngọc Lan

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG SINH LÝ CỦA CHỦNG VI KHUẨN PHÂN GIẢI PROTEIN PHÂN LẬP TỪ AO NUÔI TÔM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, 2013
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Thu Hồng

Bước đầu nghiên cứu độc tố của vi khuẩn Escherichia coli O157 trong sản phẩm tôm chua ở Huế

Tạp chí Y học thực hành, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Tuyết Mai, Đặng Văn Khánh, Phạm Thị Ngọc Lan

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học Nitrobact ứng dụng trong xử lý nước nuôi tôm tại Thừa Thiên-Huế

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2008
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Lại Thúy Hiền, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Bá Tú, Võ Thị Mai Hương, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy, Bùi Lê Thanh Nhàn