Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1574-6968

Expression of 42 kDa chitinase of Trichoderma asperellum (Ta-CHI42) from a synthetic gene in Escherichia coli

FEMS Microbiology Letters, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương (Chính), Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Lê Quang Mẫn, Duong Duc Hoang Sinh, Dang Van Thanh, Duong Thi Kim Chi, Phùng Thị Bích Hòa, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://academic.oup.com/femsle/article/368/16/fnab110/6355433

1981-3163

AN EFFICIENT PROTOCOL FOR IN VITRO REGENERATION OF PEANUT (Arachis hypogaea L.) CULTIVAR L14

Bioscience Journal, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Phan Thị Quyền Trang, Lê Thị Hằng, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.14393/BJ-v37n0a2021-56949

1560-8530

Transient expression of chi42 genes from Trichoderma asperellum in Nicotiana benthamiana by agroinfiltration

International Journal of Agriculture and Biology, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Phùng Thị Bích Hòa, Nguyễn Hoàng Tuệ, Đặng Văn Thành, Hoàng Anh Thi, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và xác định thành phần hóa học tinh dầu của cây tràm gió (Melaleuca cajuputi Powell) ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 3 về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Dương Thị Huyền Trang

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung một số loại phân hữu cơ trên nền đất cát đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây cà chua (Solanum lycopersicum L.)

Tạp chí Khoa học Khoa học tự nhiên và công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Phùng Thị Bích Hòa, nguyễn Thị Thùy Nhung

Bước đầu nghiên cứu khả năng sinh trưởng của cây dầu mè trên đất bị ô nhiễm rác thải tại thừa thiên Huế

Hội nghị nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc lần thứ 2, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang