Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-393-918-7

Mối quan hệ giữa tập luyện thao ngoại khóa với các chỉ số sức khỏe thể chất của học sinh THCS ở 4 tỉnh Miền trung.

Kỷ yếu: Hội thảo khoa học Quốc gia về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học tại các trường đại học, học viện và cao đẳng trong xu thế hội nhập quốc tế., 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Văn Hiếu (Chính), Lê Anh Dũng, Lê Trần Quang, Nguyễn Ngọc Hà, Hồ Đăng Quốc Hùng

So sánh sức khỏe tinh thần của học sinh trung học cơ sở lứa tuổi 12-13 ở tỉnh Quảng Bình.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học tại Đại học Huế., 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Văn Hiếu (Chính), Nguyễn Thị Tiểu My, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Quang Tùng

2588-1345

Giải pháp phát triển du lịch thể thao ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Quang Dũng, Lê Cát Nguyên, Nguyễn Ngọc Hà

ISBN: 978-604-965-836-5

Biện pháp lựa chọn việc làm thêm theo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Hội nghị nghiên cứu Khoa học về công tác GDTC và thể thao các trường ĐH, CĐ toàn quốc năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chính), Nguyễn Thế Tình, Dương Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Hà

ISSN 1859-0810

Thực trạng hoạt động học tập của sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh, Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Đình Duy Tín, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thanh Tú