Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

USING GIS, EUROSAT DATASET, AND CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS IN RESIDENTIAL LAND DETECTION IN THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Việt Hoàng (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/7141

ISBN: 978-604-924-769-9

ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM ĐỂ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT DƯỚI TÁC ĐỘNG MỞ RỘNG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Nhà xuất bản học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh

ISBN: 978-604-924-769-9

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH KHU VỰC DỰ ÁN LIÊN HỢP SẢN XUẤT KIM LONG, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nhà xuất bản học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Nguyễn Bích Ngọc

978-604-924-766-8

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM

Kỷ yếu Hội thảo QLĐĐ lần thứ 1 năm 2023, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Bích Ngọc, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Văn Tiệp

2525-2216

THỰC TRẠNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG

Tạp chí Khoa học Đất, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Hữu Tỵ (Chính), Nguyễn Bích Ngọc, Trần Hữu Cao

ISSN 1859-4581

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số tại Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hữu Tỵ (Chính), Nguyễn Bích Ngọc, Phạm Mạnh Dưỡng

2588-1191

ỨNG DỤNG GIS ĐỂ CẬP NHẬT, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Huỳnh Văn Chương
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6971

2588-1191

Thực trạng khai thác các khoản thu tài chính từ đất đai tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Trịnh Thị Trang, Nguyễn Bích Ngọc
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v132i3A.6993