Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525-2216

THỰC TRẠNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG

Tạp chí Khoa học Đất, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Hữu Tỵ (Chính), Nguyễn Bích Ngọc, Trần Hữu Cao

ISSN 1859-4581

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số tại Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hữu Tỵ (Chính), Nguyễn Bích Ngọc, Phạm Mạnh Dưỡng

2588-1191

Thực trạng khai thác các khoản thu tài chính từ đất đai tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Trịnh Thị Trang, Nguyễn Bích Ngọc
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v132i3A.6993

2588-1191

ỨNG DỤNG GIS ĐỂ CẬP NHẬT, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Huỳnh Văn Chương
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6971

2588-1191

LAND USER SATISFACTION WITH PUBLIC ADMINISTRATIVE SERVICES AT LAND REGISTRATION OFFICE BRANCH IN BINH SON DISTRICT, QUANG NGAI PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Việt Hoàng (Chính), Lê Thảo Nguyên, Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3C.6702

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ HẠN HÁN TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức, Trần Thị Phượng, Hồ Việt Hoàng