Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Tiềm năng phát triển rừng trồng Keo gỗ lớn quy mô hộ gia đình tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Vũ Thị Thùy Trang (Chính), Nguyễn Duy Phong, Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Thu Hà (LN), Hoàng Phước Thôi, Trần Nam Thắng
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/tapchi/detail/12161

2588-1256

Vai trò của giới trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng cộng động của huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Phương Anh (Chính), Đỗ Thị Thu Ái, Vũ Thị Thùy Trang, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Duy Ngọc Tân

1859 4581

Thực trạng canh tác cây Tràm gió (Melaleuca cajuputi Powell) tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Tuyển tập Khoa học công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20 năm đổi mới, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Phương Thảo (Chính), Châu Thị Thanh, Nguyễn Duy Phong, Ngô Thị Phương Anh, Phạm Thị Phương Thảo

ISSN 1859-4581

Nghiên cứu sản lượng nguyên liệu, năng suất và một số chỉ tiêu chất lượng của tinh dầu Tràm gió (Melaleuca Cajuputi Powell) được chưng cất thủ công ở Huyện Quảng Điền-Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến lâm sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Châu Thị Thanh, Hoàng Phước Thôi, Nguyễn Trọng Hồng, Phạm Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thảo
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2018_09/13_1.pdf

Thưc thi luật tục và luật pháp trong quản lý bảo vệ rừng cộng đồng: Bài học kinh nghiệm tại thôn Phú Hải 2, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Tuyển tập Khoa học công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20 năm đổi mới, 2016
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Phương Thảo (Chính), Ngô Thị Phương Anh