Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình chế tạo NANO bạc sử dụng chiếc lá vối

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Thị Kim Anh (Chính), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Thịnh, Lê Đại Vương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Thị Thảo Hiền

2588-1191

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Thùy Phương, Lê Đình Huy, Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Thị Thuỳ An, Nguyễn Thanh Điền

ISSN 2588-1256

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA DỰ BÁO SẢN LƯỢNG LÚA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2025

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Thống kê
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Thảo Hiền (Chính), Nguyễn Ngọc Ánh, Tôn Nữ Tuyết Trinh, Nguyễn Đức Hồng
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/issue/view/10

1859-1388

GHIÊN CỨU CHẾ TẠO NANO BẠC CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS – GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY (AHPNS) TRÊN TÔM CHÂN TRẮNG LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE 1931)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Thị Kim Anh (Chính), Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Hữu Thịnh, Lê Xuân Ánh
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5515