Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỊT HEO ĐƯỢC BÁN Ở MỘT SỐ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Dịch tễ học thú y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Minh Đức (Chính), Hồ Thị Dung, Phan Thị Hằng, Lê Trần Hoàn, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Văn Chào (Chính)

ISBI: 978-604-337-133-8

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh ngoại ký sinh trùng do chó nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu tạp chí Hội nghị Thú y toàn quốc 2022, 2022
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Nguyễn Xuân Hòa, Phan Thị Hằng
Liên kết: https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/

978-604-337-133-8

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA TRÂU NỘI KHI ĐƯỢC PHỐI TINH TRÂU MURRAH, TRÂU NGỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH NHÂN TẠO VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CON LAI NUÔI TRONG NÔNG HỘ TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Lê Đức Thạo, Trần Thị Na, Phan Thị Hằng, Trần Duy Hoàng, Hồ Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Bích Liên
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1GVSZWdE_Q_nVT4Fot3A14oDHoSr6YEjN/view

1859-476X

Năng suất sinh sản của gà Chọi lai và Ri lai nuôi tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân, Đinh Văn Hà, Đinh Văn Trung, Nguyễn Thi Thuý, Đinh Thị Hường, Phùng Tô Long, Trần Ngọc Long

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN SỎI TRÊN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU CỦA MÈO TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y DANANGPET

Kỷ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi thú y toàn quốc năm 2021, 2021
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Minh Đức (Chính), Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phan Thị Hằng

ISSN 0121-3784

Effect of femented rice bran and Maize by Saccharomyces cerevisiae on growth performance and epithelial of the small intestinal of crossbred ri chicken

Livestock Research for Rural Development, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phan Thị Hằng (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Hải Quân, Trần Sáng Tạo, Lê Đức Thạo, Trần Thị Na, Yasuharu Shimamura, Hiroshi Kamisoyama, Dương Thanh Hải (Chính)