Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1687-4110

TiO2/g-C3N4 Visible-Light-Driven Photocatalyst for Methylene Blue Decomposition

Journal of Nanomaterials, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Hoa (Chính), Nguyễn Thị Thanh Tú (Chính), Huỳnh Quốc An Thịnh, Lê Văn Thanh Sơn, Lê Vũ Trường Sơn, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Lê Lâm Sơn, Trần Ngọc Tuyền, Phạm Lê Minh Thông, Lý Hoàng Diễm, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2023/9967890

1859-1388

Tổng hợp phức titanium peroxide và khảo sát hoạt tính xúc tác của hệ TiO2/g-C3N4

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Hoa (Chính), Nguyễn Đức Hồng
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1A.6415

0263-6174, 2048-4038

Electrochemical Determination of Diclofenac by Using ZIF-67/g-C3N4 Modified Electrode

Adsorption Science and Technology, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dang Thi Ngoc Hoa (Chính), Nguyen Thi Thanh Tu, Le Van Thanh Son, Le Vu Truong Son, Tran Thanh Tam Toan, Pham Le Minh Thong, Dao Ngoc Nhiem, Pham Khac Lieu, Dinh Quang Khieu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2021/7896286

0957-4522

VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF AURAMINE O WITH ZIF-67/FE2O3/G-C3N4-MODIFIED ELECTRODE

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dang Thi Ngoc Hoa (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính), Tran Xuan Mau

0866-7411

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU TiO2/g-C3N4 LÀM XÚC TÁC QUANG HÓA PHÂN HỦY XANH METHYLEN TRONG VÙNG ÁNH SÁNG KHẢ KIẾN

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Hoa (Chính), Nguyễn Thị Thanh Tú

2354-0842

PHÂN HỦY QUANG XÚC TÁC MỘT SỐ PHẨM NHUỘM TRONG DUNG DỊCH NƯỚC SỬ DỤNG CHẤT XÚC TÁC (Zn/Co)- ZEOLITE IMIDAZOLE FRAMEWORKS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Hải Phong (Chính), Trần Văn Thành, Nguyễn Thị Thanh Tú

0966-7144

WITHANOLIDES FROM THE WHOLE PLANT OF PHYSALIS ANGULATA AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dang Thi Ngoc Hoa, Pham Hai Yen (Chính), Le Canh Viet Cuong, Ton That Huu Dat, Dinh Thi Quy Thuy, Nguyen Thi Cuc , Duong Thi Hai Yen, Do Thi Thao, Hoang Le Tuan Anh

1859-1388

ẢNH HƯỞNG CỦA HẠT NANO VÀNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỘNG HƯỞNG HUỲNH QUANG

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Minh Hoa (Chính), Lê Anh Thi, Lâm Thị Bích Trân, Đỗ Hoàng Tùng, Đinh Như Thảo, Đặng Thị Ngọc Hoa