Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-974-905-6

THIẾT KẾ HỆ THỐNG KIỂM THỬ PHẦN CỨNG SỬ DỤNG BỘ VI XỬ LÝ NIOS II CỦA BO MẠCH INTEL

Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế năm 2021, 2021
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đại Long (Chính), Trần Thành Văn, Phan Hải Phong

Thiết kế, mô phỏng bộ lọc sóng quang học vùng khả kiến phẩm chất cao trên cơ sở phiến tinh thể quang tử hai chiều

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018, 2018
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Ân (Chính), Trần Thành Văn, Đặng Xuân Vinh

Định hướng kết hợp hạt vi cầu silica với cấu trúc tinh thể quang tử dẫn sóng hai chiều ứng dụng trong thông tin quang và cảm biến quang

Kỷ yếu hội nghị Khoa học và Công nghệ Khoa Điện tử-Viễn thông lần 2 (11/2017), 2017
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Ân (Chính), Nguyễn Đức Nhật Quang, Trần Thành Văn

Power Consumption Base on A Fuzzy-Logic Algorithm For Low Power Network-On- Chip

Hội nghị khoa học Khoa Điện tử Viễn thông - 2017, 2017
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Hải Phong (Chính), Nguyễn Đức Nhật Quang, Trần Thành Văn, Trần Thị Kiều

Nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm hệ đo khoảng cách sử dụng cảm biến siêu âm HY-SRF05

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế. Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, 2016
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Lê Hà (Chính), Trần Thành Văn, Nguyễn Văn Ân