Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI LÀNG NGƯ MỸ THẠNH - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIV, 2024
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Phương Vỹ (Chính), Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương, TSUTSUI Kazunobu

2590051X

Household-level demographic and socio-economic vulnerability in the face of the COVID-19 pandemic in rural Central Vietnam

Elsevier Ergonomics Book Series, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phuong T.A. Huynh (Chính), Thu T. Bui
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100186

2734-9008

COMMUNITY PARTICIPATION IN TOURISM DEVELOPMENT ACTIVITIES IN QUANG LOI COMMUNE, QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Chí Hùng Cường (Chính), Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, TSUTSUI Kazunobu, Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương, Vũ Tuấn Minh, Trần Thị Quỳnh Tiến
Liên kết: https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/9761/pdf

978-604-67-2752-1

Phân tích tương quan giữa xâm nhập mặn và chất lượng nước ở hai lưu vực sông Bến Hải và Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu hội nghị Khoa học toàn quốc VIETGEO 2023, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2024
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chính), Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Lê Hữu Tâm

978-604-67-2752-1

Ứng dụng ArcGIS Online và VR60 trong trực quan hoá bản đồ câu chuyện phục vụ quảng bá điểm du lịch mây tre đan Bao La, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu hội nghị Khoa học toàn quốc VIETGEO 2023, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2024
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Nghiêm Tú Minh Hằng, Bùi Thị Thu (Chính), TSUTSUI Kazunobu

Participatory Community Development and Spatial Literacy in Rural Vietnam

Senri Geographical Society, 2024
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN, Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: TSUTSUI Kazunobu (Chính), Truong Phuoc Minh, Nguyen Kim Loi, Bui Thi Thu, Do Thi Viet Huong

2354 -0842

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Minh Nguyệt (Chính), Bùi Thị Thu (Chính), Phạm Thị Kim Ngọc

2354 -0850

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Minh Nguyệt (Chính), Bùi Thị Thu (Chính), Hà Thị Như Ngọc

2354 -0842

Thực trạng biến động diện tích đất nông nghiệp tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2021

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chính), Huỳnh Thị Ánh Phương, Đào Xuân Vinh
Liên kết: http://joshusc.edu.vn/backup/jos_articles.php?article_id=905

Đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái tỉnh Đắk Lắk

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Khoa học Địa lý với giáo dục và phát triển bền vững, Trường Đại học Vinh, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Nguyệt (Chính), Bùi Thị Thu, Đoàn Thị Thu Hồng

Tác động của đại dịch COVID-19 đối với nữ lao động di cư trẻ tuổi ở khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội, Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Dũng Hà, TSUTSUI Kazunobu, Bùi Thị Thu, Đỗ Thị Việt Hương
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/tap-chi-so-8.13.pdf

2588-1183

Hiệu quả sử dụng cảnh quan cho nông - lâm nghiệp ở lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu (Chính), Lê Văn Thăng, Bùi Thị Thu
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijese.v131i4A.6703