Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

Ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc trong vụ Xuân tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thùy Phương, Trương Thị Diệu Hạnh
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/836

Đánh giá hiệu quả các mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững ở vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ IV, Môi trường và phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội., 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức, Nguyễn Minh Trí

2588-1191

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến biến động sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức, Hồ Việt Hoàng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5839

2615-9708

ẢNH HƯỞNG CỦA ION SẮT II (Fe2+) ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA ĐẤT CÁT BIỂN VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Trung Hải (Chính), Trần Thanh Đức
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/4631

1859-4581

Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại tỉnh Phú Yên

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Đặng Thị Phú, Trương Thị Diệu Hạnh
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/

1859-1477

Thực trạng khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Trương Thị Hoa Lý, Đào Đức Hưởng
Liên kết: http://vnmonre.vn/

1859-1477

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2016-2018 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Phạm Văn Phúc, Đào Đức Hưởng
Liên kết: http://vnmonre.vn/