Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất khu dân cư trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Tạp chí Kinh tế sinh thái, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Viết Tình (Chính), Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Minh Châu

Kết quả nghiên cứu phục tráng giống khoai sọ Vĩnh Linh tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014 - 2015, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Trần Minh Quang, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Ngọc Truyền, Trịnh Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Hữu Hòa

Kết quả nghiên cứu phục tráng giống khoai sọ Hà Tĩnh tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tỉnh

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014-2015, 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Trần Minh Quang, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Ngọc Truyền, Trịnh Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Hữu Hòa

Đánh giá kết quả áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác ở vùng cam hàng hóa Nghệ An

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu (Chính), Lê Thị Khánh, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Phương Đông, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Thị Thu Hà

Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa trên đất nhiễm mặn ở Quảng Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trịnh Thị Sen (Chính), Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Đăng Hòa
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/edit/id/19468

Khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa chịu mặn tại Quảng Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trịnh Thị Sen, Đặng Thành Nhân, Reiner Wassman, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Đăng Hòa
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/edit/id/16236