Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Trí thức Khoa học Công nghệ tiêu biểu năm 2024

2024
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính)

Giải thưởng Nghiên cứu khoa học L'Oréal - UNESCO for women in Science Việt Nam 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : L'Oréal Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Using molecular markers to assess the genetic resources of Tea (Camellia sinensis L.) in Central Vietnam and identify Truoi Tea - a specialty of Hue acient city for the conservation and development of local products.
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính)

Giải nhì Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh từ vi khuẩn có ích Bacillus sp. phòng trừ bệnh héo rũ và kích thích sinh trưởng lạc tại miền Trung Việt Nam (Giải Nhì)
Tác giả: Thái Thị Huyền (Chính), Lê Như Cương (Chính), Lã Thị Thu Hằng, Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Tiến Long (Ckcn)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Đa dạng và tác động đối kháng của vi khuẩn đối kháng trên cây lạc với nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc mốc trắng. (Giải khuyến khích)
Tác giả: Lê Như Cương (Chính), Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Lệ, Thái Thị Huyền, Trần Đăng Hòa, Hoàng Trọng Kháng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Tuyển chọn giống lúa chịu hạn cho đất trồng lúa phụ thuộc trời tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Giải khuyến khích)
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Hương Sen, Trịnh Thị Sen, Trần Minh Quang, Lê Khắc Phúc, Trần Thị Lệ, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Hồ Lam

Giải thưởng Cố Đô về khoa học và công nghệ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Tuyển chọn giống lúa kháng rầy và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa (Chính), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Lệ, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Trọng Kháng, Trần Thị Ngân, Lê Văn Hai, Nguyễn Hữu Hòa, Hoàng Thị Kim Hồng, Trương Thị Hồng Hải, Phan Thị Phương Nhi, Lê Đình Hường, Trịnh Thị Sen, Phạm Thị Ngọc Mai, Bùi Xuân Tín

Giải Ba -Sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp - Khoa học và Công nghệ
Nội dung giải thưởng: Giống lúa mặn OM8104
Tác giả: Trịnh Thị Sen (Chính), Phan Thị Phương Nhi, Dương Thanh Thủy, Trần Thị Hương Sen