Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-93-5547-128-4 (Print) 978-93-5547-133-8 (Ebook

Research Aspects in Agriculture and Veterinary Science

BP - International, India - United Kingdom, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Kiều Thị Huyền

978-604-974-897-4

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm Lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1973)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chủ biên), Phạm Thị Hải Yến, Kiều Thị Huyền, Võ Điều, Trần Vinh Phương

978-604-974-419-8

Giáo trình Chăn nuôi Lợn

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Phùng Thăng Long (Chủ biên), Nguyễn Quang Linh (Chủ biên)

978-604-974-419-8

CHĂN NUÔI LỢN

NXB ĐẠI HỌC HUÊ, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chủ biên)

Project No: 573788

HANDBOOK on Knowledge and Technology Transfer: Focus on Vietnam

NXB Thế giới, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Thomas Crispeels (Chủ biên), Darya Zinkovskaya, Matthias Geissler, David N. Resende, HUST team, CTU team, Hue team:, Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Nguyễn Thị Hoài

1671= 2018/CXBIPH/18-16/ĐHH: TK/99-2018

Kỹ thuật nuôi vỗ cá dìa, cá căng, cá vẩu

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chủ biên), Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Lê Thị Như Phương

Chương trình Đào tạo đại học ngành nuôi trồng thủy sản,

2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh

Cẩm nang xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo đại học các ngành thuộc thủy sản

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Quang Linh

Hệ thống và Quản lý Nuôi trồng thủy sản

NXB Nông Nghiệp, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Quang Linh

Quản lý dựa vào cộng đồng và xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản an toàn

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Quang Linh