Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

MZ753696-MZ753713

nucleotide sequence (Tình tự các a xít nucleic trong đoạn gen vi khuẩn gây bệnh trên cá hồng Mỹ)

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank (Ngân hàng gen thế giới)
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)

MT953948

Vibrio alginolyticus strain YHTH7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank (Ngân hàng gen thế giới)
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)

380504

Nhãn hiệu: HU-GANTOMIX

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương (Chính)

MT953948

16S-rRNA

2020
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank: (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/Blast.cgi).
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)

2435, Quyết định số 12484w/QĐ-SHTT, ngày 25/8/2020

Độc quyền sáng chế: Giải pháp hữu ích

2020
Tổ chức cấp văn bằng: Cục sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh

2434, Quyết định số 12409w/QĐ-SHTT, ngày 25/8/2020

Độc quyền sáng chế: Giải pháp hữu ích

2020
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh

GenBank: MN067923 - MN067970

COI 48 gen GenBank

2019
Tổ chức cấp văn bằng: World GenBank
Tác giả: Kiều Thị Huyền (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)

GenBank MN633308-MN633355 cho 16S

BAN QUYEN TREN NGAN HANG GEN (gb-admin@ncbi.nlm.nih.gov)

2019
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank
Tác giả: Kiều Thị Huyền (Chính), Nguyễn Quang Linh

QĐ số: 6975/QĐ-SHTT. ngày 18.04.2011 (số: 15479)

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

2019
Tổ chức cấp văn bằng: Cụ sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Văn Bảo Duy, Hồ Thị Tùng

294193

Nhẵn hiệu hàng hóa

2018
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính)

Quyết định số 10914/QĐ-SHTT, ngày 05.03.2012 (số 1

Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

2012
Tổ chức cấp văn bằng: Cục sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Quang Lịch, Lê Văn Bảo Duy, Trương Thị Hoa