Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Hữu Toàn
  • 600000.0217

Ngô Hữu Toàn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Ngô Văn Bình

Ngô Văn Bình
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Động vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Ngô Văn Tứ
  • 400000.0068

Ngô Văn Tứ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Ngô Viết Quỳnh Trâm
  • 500000.0451

Ngô Viết Quỳnh Trâm
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vi sinh y học

Chuyên ngành đào tạo:
Vi sinh y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Anh Vũ
  • 500000.0370

Nguyễn Anh Vũ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nội - Tim mạch

Chuyên ngành đào tạo:
Nội - Tim mạch

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Bá Lộc
  • 400000.0390

Nguyễn Bá Lộc
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh lý học thực vật

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh lý học thực vật

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Huệ

Nguyễn Cảnh Huệ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Chánh Tú

Nguyễn Chánh Tú
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục học

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Duân
  • 400000.0188

Nguyễn Duân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

Đơn vị quản lý:
Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Phương
  • 130000.0061

Nguyễn Duy Phương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
  • 600000.0149

Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Hào
  • 800000.0125

Nguyễn Đăng Hào
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết