Dữ liệu đề tài

NN-NCCB723401

Nghiên cứu, dự Báo sự biến đổi độ mặn ở Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai do ảnh hưởng tổ hợp các hồ chứa nước lớn Tả Trạch, Bình Điền, Cổ Bi

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm)

NN-NCCB513106

Tổng hợp vật liệu silica nano mao quản biến tính bằng kim loại oxit dạng hạt nano - Ứng dụng trong hấp phụ và xúc tác

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Văn Thi

NN-NCCB64-21-04

Nghiên cứu chuyển gen cholera toxin B subunit (CTB) vào cây trồng bằng phương pháp biến nạp Agrobacterium tumefaciens

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Lê Thị Thính, Nguyễn Văn Song

NN-NCCB511004

Nghiên Cứu Tách Chiết, Phân Lập Và Tinh Chế Một Số Hợp Chất Tự Nhiên Có Khả Năng Có Ứng Dụng Trong Y Dược Từ Cây Đu Đủ (carica Papaya L.)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Lan

NN-NCCB0511701

Tổng Hợp Một Số Dẫn Xuất Của Axit 2-aminobenzoic Có Hoạt Tính Sinh Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Lan

NN-NCCB6-3-13/20

Chọn dòng có khả năng chống chịu hạn cao ở mía bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Đặng Thị Thu Thủy

NN-NCCB5.4.12/98

Tổng Hợp Một Số Este Của Axit Antranilic Dùng Cho Công Nghiệp Hương Liệu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Lan

NN-NCCBKT04-05-03-33

Nghiên cứu nhân giống in vitro một số cây gỗ quý bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm)

NN-NCCB96.06.C.06

Tổng Hợp Một Số Este Của Axit Anthranilic Dùng Cho Mục Đích Hương Liệu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Lan