Dữ liệu đề tài

106.02-2023.94

Nghiên cứu sản xuất polysaccharide từ tế bào in vitro của cây đương quy (Angelica sinensis)

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Khoa Sinh học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc, Đặng Văn Thành, Huỳnh Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Đức Tiến, Phùng Thị Bích Hòa, Trương Thị Phương Lan, Lê Thị Hà Thanh

Đề tài NCKH Sinh viên

Nghiên cứu khả năng hình thành vi củ nghệ (Curcuma aromatica Salisb.) trong điều kiện nuôi cấy in vitro

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hồ Thị Hoàng Nhi (Chủ nhiệm), Trần Thiện Phúc, Hồ Nhật Quang

NN-NCCB106.02-2018.49

Nhận dạng một số gen tham gia vào chu trình chuyển hóa ginsenoside của sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và phân tích biểu hiện của chúng.

Lĩnh vực: Sinh tin học, Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Xuân Huy, Trương Thị Phương Lan, Trần Thúy Lan, Nguyễn Quang Đức Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Dương Tấn Nhựt

NN-NCCB103.02-2019.43

Thiết kế oxit kim loại bán dẫn loại p cấu trúc siêu xốp ứng dụng trong cảm biến khí

Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thái Hòa, Hoàng Thái Long, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Đức Cường (Chủ nhiệm)

101.04-2019.10

Lý thuyết đồng luân ổn định và lý thuyết biểu diễn

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đặng Hồ Hải (Chủ nhiệm)

NN-NCCB 103.02-2019.08

Cấu trúc và các tính chất điện của vật liệu gốm áp điện không chì trên cơ sở KNN chế tạo bằng phương pháp thiêu kết hai bước

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Phan Đình Giớ (Chủ nhiệm), Võ Thanh Tùng, Nguyễn Trường Thọ, Lê Trần Uyên Tú, Lê Đại Vương

NN-NCCB40.90.06

Nghiên Cứu Phát Triển Phương Pháp Siêu Âm - Vi Sóng Chế Tạo Vật Liệu Sắt Điện, Áp Điện Trên Cơ Sở PZT Có Cấu Trúc Nanô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Chương

NN-NCCB

Đánh giá mô hình tòa soạn hội tụ tại báo điện tử VnExpress và báo Tuổi Trẻ hiện nay

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Võ Kiên Trung (Chủ nhiệm)

NN-NCCB 15-11-2017

định danh, thẩm định 80 loài cây thuốc phân bố ở VQG Bạch Mã

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng (Chủ nhiệm)