Dữ liệu đề tài

101.04-2019.10

Lý thuyết đồng luân ổn định và lý thuyết biểu diễn

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đặng Hồ Hải (Chủ nhiệm)

NN-NCCB 103.02-2019.08

Cấu trúc và các tính chất điện của vật liệu gốm áp điện không chì trên cơ sở KNN chế tạo bằng phương pháp thiêu kết hai bước

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Phan Đình Giớ (Chủ nhiệm), Võ Thanh Tùng, Nguyễn Trường Thọ, Lê Trần Uyên Tú, Lê Đại Vương

NN-NCCB40.90.06

Nghiên Cứu Phát Triển Phương Pháp Siêu Âm - Vi Sóng Chế Tạo Vật Liệu Sắt Điện, Áp Điện Trên Cơ Sở PZT Có Cấu Trúc Nanô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Chương

NN-NCCB

Đánh giá mô hình tòa soạn hội tụ tại báo điện tử VnExpress và báo Tuổi Trẻ hiện nay

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Võ Kiên Trung (Chủ nhiệm)

NN-NCCB 15-11-2017

định danh, thẩm định 80 loài cây thuốc phân bố ở VQG Bạch Mã

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng (Chủ nhiệm)

NN-NCCB103.02-2016.41

Thiết kế cảm biến khí hiệu năng cao trên cơ sở oxit kim loại bán dẫn loại p quả cầu rỗng

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thái Long, Trần Thái Hòa, Nguyễn Đức Cường (Chủ nhiệm)

NN-NCCB512806

Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Trình Phân Tích Vết Một Số Kim Loại Nặng Bằng Phương Pháp Von-Ampe Hòa Tan Dùng Điện Cực Kim Loại Phi Thủy Ngân

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp

NN-NCCB540702

Nghiên Cứu Phát Triển Và Áp Dụng Phương Pháp Von-Ampe Hoà Tan Dùng Điện Cực Màng Để Xác Định Vết Các Kim Loại Độc

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp

NN-NCCB723401

Nghiên Cứu, Dự Báo Sự Biến Đổi Độ Mặn Ở Hệ Đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai Do Ảnh Hưởng Tổ Hợp Các Hồ Chứa Nước Lớn Tả Trạch, Bình Điền, Cổ Bi

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm)

NN-NCCB106-2015.48

Phân lập và xác định hoạt tính sinh học của các chủng vi khuẩn kỵ khí chuyển hóa các hợp chất hữu cơ vòng thơm chứa nhóm halogen khó phân hủy ở Việt Nam

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hòa Duân (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi