Dữ liệu đề tài

NN-NCCB621504

Tìm Hiểu Tác Dụng Kích Thích Sinh Trưởng Của Chế Phẩm Sinh Học Oligoalginate Có Nguồn Gốc Từ Rong Mơ; Nghiên Cứu Sản Xuất Và Thử Nghiệm Ứng Dụng Chế Phẩm Này Trong Trồng Trọt

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm)

NN-NCCB104.03-2012.54

Vật liệu nano vàng lai hóa phủ oxide silic kết gắn DNA dùng cho chẩn đoán và điều trị ung thư.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thái Hòa, Cường, Nguyễn Đức, Bình, Trần Đình, Hải, Nguyễn Thị Thanh

NN-NCCB104.03-2012.54.

Vật liệu nano vàng lai hóa phủ oxide silic kết gắn DNA dùng cho chẩn đoán và điều trị ung thư.

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Cường, Trần Đình Bình, Nguyễn Thị Thanh Hải

NN-NCCBNN - NCCB

Đánh giá chiến lược sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân tại xã Hải Dương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nhiều thành viên (Chủ nhiệm), Trương Thị Yến

NN-NCCB101.01-2010.02

Tổng ngẫu nhiên: Dáng điệu tiệm cận, các phép tiếp cận hiện đại và ứng dụng.

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Lộc Hùng (Chủ nhiệm), Trần Thiện Thành, Nguyễn Văn Sơn, Bùi Quang Vũ, Lê Hồng Sơn

NN-NCCB106- NN.02-2010.27

Study the mechanism and functions of metabolisms in Crassualacean acid metabolism (CAM) plants.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Bích Phượng, Ngô Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long

NN-NCCB623506

Phân Loại Vi Tảo Ở Đầm Phá Ven Biển Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Pháp

NN-NCCB7 133 06

Điều tra và đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ tổ chức lãnh thổ sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường dọc hành lang đường 9 tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Đình Trọng, Hà Văn Hành, Hoàng Đức Triêm

NN-NCCB540505

Nghiên Cứu Phát Triển Phương Pháp Trắc Quang-động Học Xúc Tác Xác Định Một Số Kim Loại Độc Trong Các Đối Tượng Môi Trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Ly

NN-NCCB616106

Phân Lập Gen Kháng Bệnh Đạo Ôn Của Một Số Giống Lúa Trồng Ở Miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm)

NN-NCCB61-60-06

Tách chiết một số hợp chất có hoạt tính sinh học từ tế bào dịch huyền phù của cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) nuôi cấy trong hệ lên men

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Trần Thị Triêu Hà, Đoàn Hữu Nhật Bình