Dữ liệu đề tài

NN-NCCB512806

Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Trình Phân Tích Vết Một Số Kim Loại Nặng Bằng Phương Pháp Von-Ampe Hòa Tan Dùng Điện Cực Kim Loại Phi Thủy Ngân

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp

NN-NCCB540702

Nghiên Cứu Phát Triển Và Áp Dụng Phương Pháp Von-Ampe Hoà Tan Dùng Điện Cực Màng Để Xác Định Vết Các Kim Loại Độc

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp

NN-NCCB106-2015.48

Phân lập và xác định hoạt tính sinh học của các chủng vi khuẩn kỵ khí chuyển hóa các hợp chất hữu cơ vòng thơm chứa nhóm halogen khó phân hủy ở Việt Nam

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hòa Duân (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi

NN-NCCB103.02-2015.66

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm sắt điện không chì nhiều thành phần với [Bi0,5K0,5]TiO3 thay đổi.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đình Giớ, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Trường Thọ (Chủ nhiệm)

NN-NCCB2016

thẩm định thành phần loài thực vật bậc cao VQG Bạch Mã bổ sung 2016

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng

NN-NCCB105.08-2014.31

Xác lập cơ sở khoa học và đánh giá khả năng tái sử dụng tro bay từ một số nhà máy nhiệt điện đốt than trong cải tạo đất cát ven biển miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thiện (Chủ nhiệm), Ngô Thị Tường Châu, Phạm Thị Ngọc Lan

NN-NCCB104.06-2014.87

PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU NANO ĐÁP ỨNG ÁNH SÁNG MỚI CHO HÌNH ẢNH SINH HỌC VÀ TRỊ LIỆU TẾ BÀO UNG THƯ

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Thị Thanh Hải, Dương Văn Hậu

NN-NCCB105.08.2014.31

Xác lập cơ sở khoa học và đánh giá khả năng tái sử dụng tro bay từ một số nhà máy nhiệt điện đốt than trongcải tạo đất cát ven biển miền Trung Việt Nam.

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan

NN-NCCB105.99-2014.04-NAFOSTED

Áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của nền đất loại sét bão hòa chịu tải trọng động không chu kỳ đa phương

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuyên, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Đình Tiến, Trần Thị Ngọc Quỳnh

NN-NCCB106-NN.04-2014.53

Nghiên cứu vi sinh vật ưa nhiệt và enzyme của chúng nhằm tái sử dụng hiệu quả bùn thải sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Thị Tường Châu (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Ngân Hà, Lê Văn Thiện, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Xuân Huân

NN-NCCB621504

Tìm Hiểu Tác Dụng Kích Thích Sinh Trưởng Của Chế Phẩm Sinh Học Oligoalginate Có Nguồn Gốc Từ Rong Mơ; Nghiên Cứu Sản Xuất Và Thử Nghiệm Ứng Dụng Chế Phẩm Này Trong Trồng Trọt

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm)