Dữ liệu đề tài

BDTTC01

Lựa chọn các giải pháp kinh tế-kỹ thuật để phát triển chăn nuôi bò đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Vởn (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Trần Thanh Hải, Giang Thị Thanh Duyến, Trần Thị Dung

Bxx

Lựa chọn các giải pháp kinh tế kỹ thuật để phát triển cây cam đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B2010-DHH02 -57TD

Xác định biotype rầy nâu và chọn lọc giống lúa kháng rầy nâu ở miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thị Lệ, Trương Thị Hồng Hải, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Văn Hai, Trương Thị Diệu Hạnh, Bùi Xuân Tín, Lê Khắc Phúc

B2007-DHH02-18TĐ

xây dựng mô hình chăn nuôi bò bán thâm canh và lợn hướng nạc nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân huyện quảng trạch, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân, Lê Đình Phùng, Phùng Thăng Long, Nguyễn Xuân Bả, Ngô Mậu Dũng, Nguyễn Minh Đức; Nguyễn Văn Thành

B2007-DHH02-TĐ18

Xây dựng mô hình chăn nuôi bò bán thâm canh và lợn hướng nạc nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân ở huyện Quảng trạch, tỉnh Quảng bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân

BĐề Tài Nhánh NN&PTNT

Nghiên cứu tạo một số dòng đặc trưng và xây dựng chương trình lai hiệu quả phù hợp với điều kiện chăn nuôi khác nhau (ĐT)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân

BĐề TàI NHáNH ộ NN&PTNT

Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng lợn cao sản và xác định các tổ hợp lai thích hợp trong hệ thống giống (ĐT)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân

B2000-08-TĐ-01

Đánh giá sự thay đổi đất đai và cây trồng nông nghiệp sau trận đại Hồng Thuỷ 1999 ở TT Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Minh, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Thị Lụa, Nguyễn Trọng Hồng