Dữ liệu đề tài

ĐTKHCN.178/16

Chế tạo thiết bị phát sóng siêu âm công suất lớn từ vật liệu áp điện PZT - PMSN và ứng dụng trong công nghiệp tẩy rửa

Lĩnh vực: Vật liệu tiên tiến
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Đại Vương (Chủ nhiệm)

B2022-DNA-10

Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật học máy vào xử lý tín hiệu trong hệ thống thông tin quang tốc độ cao

Lĩnh vực: Viễn thông
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Vương Quang Phước

B2021-TDV-09

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Cả

Lĩnh vực: Thuỷ văn; Tài nguyên nước
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Tiến Hữu

B2016-DNA-06-TT

Rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập trực tuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thị Triều Tiên (Chủ nhiệm), Đinh Hồng Thái, Trần Viết Nhi

B2020-TNA-07

Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên trung học phổ thông các Tỉnh miền núi phía Bắc đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Trang

B

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển quạt gió để tối ưu hóa chế độ làm việc tủ đông gió trong các nhà máy thủy sản

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác, Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Hoàng Minh Tuấn (Chủ nhiệm), Đoàn Văn Nghị, Hà Xuân Vinh, Nguyễn Thị Thủy Tiên

B-CRDOA-10

Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Hà Quế Lâm (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Lê Văn Hưng

B

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Hydroxide lớp kép trên nền vật liệu carbon siêu xốp làm xúc tác cho phản ứng xử lý khí thải độc hại cho lò hấp, lò nung tại Huế và các tỉnh lân cận

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Đại Vương

B2018.DNA.10

Một số tính chất hình học của các lược đồ bậc thấp trong không gian xạ ảnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Chánh Tú (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Long, Đặng Tuấn Hiệp, Trần Mạnh Hùng , Vũ Quang Thanh, Masaharu ISHIKAWA, Nguyễn Phú Hoàng Lân

BKHCN2014

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm dê cỏ tại Ninh Bình

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Thị Lan Phương

BCTV_NTT4

So sánh Hiến pháp các quốc gia ASEAN

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuận

BCTV_PDP1

Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Chẽm (Lates calcarifer) ở Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc