Dữ liệu đề tài

B2021-TDV-09

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Cả

Lĩnh vực: Thuỷ văn; Tài nguyên nước
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Tiến Hữu

B2016-DNA-06-TT

Rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập trực tuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Trần Viết Nhi

B2020-TNA-07

Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên trung học phổ thông các Tỉnh miền núi phía Bắc đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Trang

B

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển quạt gió để tối ưu hóa chế độ làm việc tủ đông gió trong các nhà máy thủy sản

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác, Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Hoàng Minh Tuấn (Chủ nhiệm), Đoàn Văn Nghị, Hà Xuân Vinh, Nguyễn Thị Thủy Tiên

B-CRDOA-10

Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Hà Quế Lâm (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Lê Văn Hưng

B2018.DNA.10

Một số tính chất hình học của các lược đồ bậc thấp trong không gian xạ ảnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Chánh Tú (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Long, Đặng Tuấn Hiệp, Trần Mạnh Hùng , Vũ Quang Thanh, Masaharu ISHIKAWA, Nguyễn Phú Hoàng Lân

BCTV_NTT4

So sánh Hiến pháp các quốc gia ASEAN

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuận

BCTV_PDP1

Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Chẽm (Lates calcarifer) ở Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc

BCTV_PCN1

Nghiên cứu quá trình xử lý nước bằng vật liệu diatomite Phú Yên được phủ bằng TiO2 kích thước nano

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Cẩm Nam

B2009-17-171 TĐ

Phát triển kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học cho sinh viên ngành vật lí sư phạm ở các trường Đại học Sư phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Quế

BCTV_NNM2

Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp Staphylococcal enterotoxin B (SEB) phục vụ cho tạo kit phát hiện nhanh ngộ độc thực phẩm do tụ cầu vàng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nghiêm Ngọc Minh

BCTV_TVL1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng quy trình nghiệp vụ kế toán

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lăng