Dữ liệu đề tài

DHH 2016-14-03

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản dựa trên công nghệ Nano bạc

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Cư (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Khanh, Trần Quang Khánh Vân, Trần Vinh Phương, Nguyễn Thị Thu Lan, Trần Xuân Lâm

DHH2015-14-02

Xây dựng quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina platensis làm thực phẩm bổ sung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Khanh (Chủ nhiệm), Phan Văn Cư, Nguyễn Thị Diễm, Lê Thị Tuyết Nhân

B2008-DHH01-66

Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu bằng phương pháp vi sóng và phân lập flavonoid trong dịch chiết cây diếp cá (Houttuynia cordata Thunb) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Cư

NN-NCCB513 006

Tổng hợp một số dẫn chất amid dị vòng và vòng thơm với các nhóm thế khác nhau của acid 2-aminobenzoic có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Lan, Phan Văn Cư, Trần Thanh Minh

B2005-07-05

Tổng Hợp Và Thăm Dò Hoạt Tính Sinh Học Một Số Amit Của Axit Antranilic

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Lan, Phan Văn Cư, Trần Thanh Minh

B2005-07-04

Nghiên Cứu Phân Lập Một Số Cấu Tử Của Tinh Dầu Và Dầu Gừng Loài Zingiber Officinale Rosc Ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Cư