Dữ liệu đề tài

AAGF-R4-00122

Reskilling and upskilling women-led businesses for e-marketplaces in Thua Thien Hue and Quang Nam provinces in the digital transformation era

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hà Uyên Thi (Chủ nhiệm), Ngô Minh Tâm, Trần Đức Trí

CS-DT

Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hà Uyên Thi (Chủ nhiệm)

QT-DA

Assessing current situation of e-commerce adoption in handicraft businesses in traditional craft villages of Thua Thien Hue province

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hà Uyên Thi, Nguyễn Hữu Hoàng Thọ, Trần Đức Trí

CS-DT

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sức hấp dẫn trong tuyển dụng của các ngân hàng và ý định nội đơn của các sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hà Uyên Thi (Chủ nhiệm)

CS-DT

Xây dựng thang đo sức hấp dẫn trong tuyển dụng của các ngân hàng ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hà Uyên Thi (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá thực trạng sử dụng Incoterms của các doanh nghiệp XNK ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hà Uyên Thi (Chủ nhiệm)

CS-DT

Thực trạng và giải pháp sử dụng website của các DNVVN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hà Uyên Thi (Chủ nhiệm)