Dữ liệu đề tài

QT-DA

Inclusion of biochar in pigs' diet to mitigate ammonia emission from pig manure

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hải Quân (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Võ Thị Minh Tâm

NN-NCCB

An toàn thực phẩm có nguồn ngốc động vật

Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Văn Chào, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Thị Thùy, Phan Thị Hằng, Lê Minh Đức, Lê Trần Hoàn

CS-DT

Xác định một số thuộc tính sinh học của vi khuẩn Lactobacillus spp. được phân lập từ phân gia cầm và nước dưa cải muối chua

Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Minh Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Phan Thị Hằng

CS-DT

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae từ chất chứa trong ruột gà phục vụ cho sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Phan Thị Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Lê Minh Đức

CS-DT

Hoàn thiện, xây dựng nhãn hiệu và thương mại hoá Guốc và Keo dán guốc cho bò

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Duy Thuận, Vũ Thị Minh Phương, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Dương Ngọc Phước

CS-DT

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số loại dược liệu có tiềm năng sử dụng cho gà và lợn được trồng tại Gia Lai

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phan Thị Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Thạo, Nguyễn Văn Chào

CS-DT-DHL2021-CNTY-14

Nghiên cứu sử dụng các phụ phẩm để vỗ béo bò lai BBB tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Trần Quang Vui, Phan Thị Hằng

CS-DT

Xây dựng mô hình trồng, chế biến ớt an toàn tại xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục
Người tham gia: Trần Phương Đông (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Nguyễn Văn Đức, Phan Thị Bé, Dương Văn Hậu, Châu Võ Trung Thông, Trần Thị Phương Nhung

CS-DT: DHL2020-CNTY-07

Hiệu quả nuôi gà đẻ trứng Ai Cập trong điều kiện chăn nuôi nông hộ ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Sáng Tạo (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng

DHH2020-02-143

Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp gây động dục cho trâu cái chậm sinh nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn trâu ở Quảng Nam

Lĩnh vực: Sinh học sinh sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Trần Thị Na, Dương Ngọc Phước, Trần Thị Thu Hồng, Thân Thị Thanh Trà, Lê Trần Hoàn

CS-DT

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của cây Cỏ Lào (Chromolaena odata L.) và cây Cỏ Mực (Eclipta prostrata L.) với vi khuẩn E.coli.

Lĩnh vực: Dược học thú ý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng