Dữ liệu đề tài

DHH2019-04-101

Nghiên cứu các hợp chất có tác dụng gây độc tế bào ung thư từ cây Tỏi rừng ở Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài, Đỗ Thị Thảo, Bùi thị Thu Huyền, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Võ Quốc Hùng, Hồ Việt Đức (Chủ nhiệm)

B2017-DHH-50

“Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính kháng tế bào ung thư từ một số loài thực vật thuộc chi Anodendron, họ Trúc đào (Apocynaceae) ở Việt Nam”

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Hồ Việt Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài, Đỗ Thị Thảo, Hoàng Thị Như Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Anh, Lê Tuấn Anh, Võ Quốc Hùng

ĐHH2014-04-35

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ CỦA CÂY BÙ DẺ RÂU (UVARIA FAUVELIANA (FIN. & GAGNEP.) - HỌ NA (ANNONACEAE)

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Hồ Việt Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài, Đỗ Thị Thảo, Trần Thị Ánh Minh, Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

NN-NCCB106.11-2012.88

Phân lập hoạt chất và thử nghiệm hiệu lực phòng trừ phòng trừ sâu hại cây trồng của cây đậu dầu Pongamia pinnata (L.)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức, Trần Thị Nga