Dữ liệu đề tài

QT-DA

Creating a conflict management model as a tool for sustainable community-based tourism (CBT) development in protected areas in Central, Vietnam: Lessons from experience in Japan

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Hoàng Dũng Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Tân, Phạm Hữu Tỵ, Lê Chí Hùng Cường, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Văn Chung, Võ Thị Phương Thảo

DHH2020-17-01

Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Khoa Quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế
Người tham gia: Đỗ Trung Đông (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Thới Trung, Lê Thanh An