Dữ liệu đề tài

B2013-DHH-113

Tuyển chọn một số giống lúa chịu mặn cho vùng duyên hải miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Lệ (Chủ nhiệm), Phan Thị Phương Nhi, Trịnh Thị Sen, Dương Thanh Thủy, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Trọng Kháng

DHH2012-02-20

Nghiên cứu một số giống lúa có khả năng chịu mặn tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Phương Nhi (Chủ nhiệm), Đàm Thị Huế, Trịnh Thị Sen, Hoàng Trọng Kháng, Trần Thị Lệ

B2010-DHH02 -57TD

Xác định biotype rầy nâu và chọn lọc giống lúa kháng rầy nâu ở miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thị Lệ, Trương Thị Hồng Hải, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Văn Hai, Trương Thị Diệu Hạnh, Bùi Xuân Tín, Lê Khắc Phúc

DP-DT00

Khảo nghiệm một số giống lúa năng suất và chất lượng cao tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Lệ, Hoàng Thị Thái Hòa

B2008-DHH02-31

Xác định Biotype của rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) và đánh giá tính kháng rầy nâu của các giống lúa ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Lệ, Lê Văn Hai, Lê Khắc Phúc

B2008-DHH02-22

Phục tráng giống lúa phương (hẻo núp) phục vụ cho sản xuất ở vùng đầm phá Tam Giang - Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Lệ

B2006-DHH02-03

Chọn tạo một số giống lúa mới có năng suất cao và chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu thị trường ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Lệ

B: 2004-2005

Nhân giống in-vitro một số giống hoa lan và hoa đồng tiền

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Lệ, Lã Thị Thu Hằng