Dữ liệu đề tài

01-2018

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển vùng ớt Xiêm rừng tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện Tâm, Nguyễn Văn Thành, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Quang Cơ, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Bình

CS-DT

Hiệu quả và những trở ngại trong sản xuất và tiêu thụ lúa theo hướng VietGap của nông hộ ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thành (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Thị Chung

DHH2018 – 02 - 108

Nghiên cứu giải pháp phục hồi sinh kế của ngư dân khai thác thuỷ sản gần bờ tại tỉnh Thừa Thiên Huế sau sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Dương Ngọc Phước, Trần Cao Úy, Nguyễn Thị Chung

CS-DT104/HĐ-ĐHNL

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hiệu quả sản xuất của hệ thống cây trồng hàng năm tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Thành

DHH2015-02-70

Nghiên cứu mạng lưới cung cấp thông tin thị trường cho người nuôi trồng thủy sản ven biển Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Truyền, Hoàng Dũng Hà, Lê Chí Hùng Cường, Lê Thị Hoa Sen

DHH2014-02-43

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến thu nhập của nông hộ vùng ven biển Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Hoàng Dũng Hà, Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Dũng

DP-DTTTH.2014

Khảo nghiệm một số giống sắn có triển vọng và xây dựng kỹ thuật thâm canh thích hợp trên các vùng sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viết Tuân (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Thi, Hoàng Kim Toản, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Ngọc Truyền, Lê Văn Nam, Hoàng Trọng Kháng