Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

QUY MÔ, CƠ CẤU ĐÀN VÀ PHƯƠNG THỨC NUÔI BÒ LAI TRONG NÔNG HỘ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Thạo, Lê Văn Nam, Hoàng Hữu Tình, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Lê Thị Thu Hằng Hằng, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Lê Trần Hoàn, Đinh Văn Dũng (Chính)
Liên kết: https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/

ISBN: 978-604-337-133-8

CHUỖI CUNG LỢN THỊT VÀ THỊT LỢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chính), Lê Văn Nam, Lê Đức Ngoan, Lê Văn Phước, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Hải Quân, Dương Thanh Hải
Liên kết: https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/

1859-4794

Đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của các hợp tác xã nông nghiệp tại Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Võ Trọng Thức, Lê Thị Hoa Sen, Lê Văn Nam, Nguyễn Văn Thành, Hoàng Gia Hùng
Liên kết: https://doi.org/10.31276/VJST.63(10).05-11

1859 – 476X

Chuỗi cung ứng bò thịt và thịt bò ở Quảng Ngãi

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Nam (Chính), Lê Đức Thạo, Hoàng Hữu Tình, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Trần Thị Na, Lê Thị Thu Hằng, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Lê Trần Hoàn, Đinh Văn Dũng (Chính)

2588-1191

ROLES OF ECOTOURISM IN HOUSEHOLD INCOME IMPROVEMENT AND NATURAL RESOURCES PROTECTION IN TAM GIANG LAGOON OF QUANG LOI COMMUNE, QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Cao Úy (Chính), Lê Văn Nam, Dương Ngọc Phước, Lê Thị Hồng Phương, Hoàng Dũng Hà, Lê Việt Linh, Ngô Trần Thủy Tiên

1254-9839

The importance of climate change awareness for the adaptive capacity of ethnic minority farmers in the mountainous areas of Thua Thien Hue province

Local Environment, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Jennifer Bond, Lê Thị Hồng Phương, Alexandra Winkel, Trần Cao Úy, Lê Văn Nam

1859-0004

HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ THEO HỢP ĐỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở XÃ PHÚ LƯƠNG

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Việt Linh, Nguyễn Thiện Tâm
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2020/08/tap-chi-so-8.1.2.pdf

1859-4794

Mức độ định hướng thị trường các sản phẩm nông nghiệp của hộ nghèo khu vực miền núi: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Kon Tum

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Văn Nam (Chính), Trần Cao Úy (Chính)
Liên kết: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/830

4581-4581

Ứng dụng mô hình EFA trong phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sản xuất lúa hữu cơ của nông dân: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Văn Nam, Lê Việt Linh, Phan Thị Thanh Nhàn, Ngô Thị Thuỳ Trang, Lê Thị Thuý, Lưu Trọng Nghĩa

THỰC TRẠNG HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA HỮU CƠ Ở XÃ THỦY PHÙ, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Mai Thu Giang, Lê Việt Linh, Nguyễn Thị ÁI Vân, Phan Thiện Phước