Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

ROLES OF ECOTOURISM IN HOUSEHOLD INCOME IMPROVEMENT AND NATURAL RESOURCES PROTECTION IN TAM GIANG LAGOON OF QUANG LOI COMMUNE, QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Cao Úy (Chính), Lê Văn Nam, Dương Ngọc Phước, Lê Thị Hồng Phương, Hoàng Dũng Hà, Lê Việt Linh, Ngô Trần Thủy Tiên

1254-9839

The importance of climate change awareness for the adaptive capacity of ethnic minority farmers in the mountainous areas of Thua Thien Hue province

Local Environment, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Jennifer Bond, Lê Thị Hồng Phương, Alexandra Winkel, Trần Cao Úy, Lê Văn Nam

1859-0004

HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ THEO HỢP ĐỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở XÃ PHÚ LƯƠNG

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Việt Linh, Nguyễn Thiện Tâm
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2020/08/tap-chi-so-8.1.2.pdf

1859-4794

Mức độ định hướng thị trường các sản phẩm nông nghiệp của hộ nghèo khu vực miền núi: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Kon Tum

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Văn Nam (Chính), Trần Cao Úy (Chính)
Liên kết: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/830

4581-4581

Ứng dụng mô hình EFA trong phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sản xuất lúa hữu cơ của nông dân: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Văn Nam, Lê Việt Linh, Phan Thị Thanh Nhàn, Ngô Thị Thuỳ Trang, Lê Thị Thuý, Lưu Trọng Nghĩa

THỰC TRẠNG HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA HỮU CƠ Ở XÃ THỦY PHÙ, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Mai Thu Giang, Lê Việt Linh, Nguyễn Thị ÁI Vân, Phan Thiện Phước

4581-4581

Năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của hộ dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Dương Thị Diệu Thanh, Lê Văn Nam, Lê Thị Hồng Phương, Trần Cao Úy, Trần Thị Ánh Nguyệt

A Network Perspective on Spatially Clustered Territorial Use Rights for Fishers (TURFs) in Vietnam

Coastal Management, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Quản lý và khai thác thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Văn Nam, Mark Andrchuk (Chính), Derek Armitage, Hoang Dung Ha
Liên kết: https://doi.org/10.1080/08920753.2019.1596677

0892-0753, E-ISSN: 1521-0421

A Network Perspective on Spatially Clustered Territorial Use Rights for Fishers (TURFs) in Vietnam

Coastal Management, 2019
Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Mark Andrachuk (Chính), Derek Armitage, Hoàng Dũng Hà, Lê Văn Nam
Liên kết: https://doi.org/10.1080/08920753.2019.1596677

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ MÔ HÌNH LÚA CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Nam (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5015

Lessons for sustainable fisheries are hiding in plain sight

The Conversation, 2018
Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Nam, Mark Andrachuk (Chính), Derek Armitage, Jessica Blythe, Hoàng Dũng Hà
Liên kết: https://theconversation.com/lessons-for-sustainable-fisheries-are-hiding-in-plain-sight-100707

1708-3087

Building blocks for social-ecological transformations: identifying and building on governance successes for small-scale fisheries

Ecology and Society, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Mark Andrachuk (Chính), Derek Armitage, Hoàng Dũng Hà, Lê Văn Nam
Liên kết: https://www.ecologyandsociety.org/vol23/iss2/art26/