Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-1059

Cấu trúc thảm thực vật ở Đồi cát bay Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hiếu Thảo (Chính), Hồ Đắc Thái Hoàng, Lê Thái Hùng, Nguyễn Thị Hồng Liên
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/DHSPHN-KHTN/article/view/65500/55196

ISSN 1859-1612

Thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành thí nghiệm trong học tập trải nghiệm để dạy học phần Sinh học cơ thể,THPT nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Phương (Chính), Đặng Thị Dạ Thủy, Trương Thị Hiếu Thảo
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/

1859-1612

Thiết kế hoạt động thực hành theo định hướng phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống trong dạy học phần Sinh thái học

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Dạ Thủy (Chính), Nguyễn Thị Diệu Phương, Trương Thị Hiếu Thảo
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/

1859-1388

Đa dạng thực vật có hoa ở thảm thực vật tự nhiên vùng cát tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Xuân Thảo (Chính), Nguyễn Khoa Lân, Trương Thị Hiếu Thảo

Đặc điểm phân bố của thực vật có hoa thân gỗ và thân bụi vùng đất cát ven biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Xuân Thảo (Chính), Trương Thị Hiếu Thảo

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA THỰC VẬT CÓ HOA THÂN GỖ VÀ THÂN BỤI VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Xuân Thảo (Chính), Trương Thị Hiếu Thảo

Phân loại và mối quan hệ gần gũi của các quần xã thực vật có hoa tự nhiên vùng đất cát tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc lần thứ 4, Vĩnh Phúc, 7/2020, 2020
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Xuân Thảo, Trương Thị Hiếu Thảo

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CỦA LOÀI RONG CÁM NAJAS INDICA (WILD.) CHAM. Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: ACI
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Lê Thùy Lan, Tôn Thất Pháp, Phan Thị Thúy Hằng, Lương Quang Đốc

1859-1612

Đặc điểm giải phẫu thích nghi của một số loài thực vật thân gỗ trên vùng đất cát nôi đồng ngập nước huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hiếu Thảo (Chính)

2588 -1183

Đặc điểm của thảm thực vật vùng đất cát ngập nước tại Huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2019
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hiếu Thảo (Chính), Hồ Đắc Thái Hoàng
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jese.v127i4A.5028

2588-1183

Đa dạng thành phần loài thực vật phân bố ở Đồi Hồng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2018
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Đắc Thái Hoàng (Chính), Lê Thái Hùng, Trương Thị Hiếu Thảo, Trần Khương Duy, Lê Thái Thùy Nhi