Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua dạy học dự án trong môn vật lí ở trường phổ thông

Tạp chí Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Cẩm Tú (Chính), Trương Thị Hiếu Thảo

2320 – 8694

Growth and development of transgenic peanut (Arachis hypogaea) lines containing chitinase 42 kDa gene from Trichoderma asperellum SH16

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Trương Thị Hiếu Thảo, Hoang Lan Phuong, Nguyen Thi Trang , Nguyen Thi Thanh Tuyen, Huynh Kim Vu, Nguyễn Hoàng Tuệ, Nguyễn Xuân Huy (Chính)
Liên kết: http://dx.doi.org/10.18006/2022.10(4).789.796

ISSN

Phân tích thành phần loài và thiết lập phổ dạng sống của hệ thực vật vùng đất cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 5 về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Xuân Thảo

1859-3097

Morphological and distribution characteristics of Halophila beccarii Aschers, 1871 in the Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province, Vietnam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Tôn Thất Pháp, Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc
Liên kết: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/17093/2543254602

2354-1059

Cấu trúc thảm thực vật ở Đồi cát bay Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hiếu Thảo (Chính), Hồ Đắc Thái Hoàng, Lê Thái Hùng, Nguyễn Thị Hồng Liên
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/DHSPHN-KHTN/article/view/65500/55196

ISSN 1859-1612

Thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành thí nghiệm trong học tập trải nghiệm để dạy học phần Sinh học cơ thể,THPT nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Phương (Chính), Đặng Thị Dạ Thủy, Trương Thị Hiếu Thảo
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/

1859-1612

Thiết kế hoạt động thực hành theo định hướng phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống trong dạy học phần Sinh thái học

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Dạ Thủy (Chính), Nguyễn Thị Diệu Phương, Trương Thị Hiếu Thảo
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/

1859-1388

Đa dạng thực vật có hoa ở thảm thực vật tự nhiên vùng cát tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Xuân Thảo (Chính), Nguyễn Khoa Lân, Trương Thị Hiếu Thảo

Đặc điểm phân bố của thực vật có hoa thân gỗ và thân bụi vùng đất cát ven biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Xuân Thảo (Chính), Trương Thị Hiếu Thảo

Phân loại và mối quan hệ gần gũi của các quần xã thực vật có hoa tự nhiên vùng đất cát tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc lần thứ 4, Vĩnh Phúc, 7/2020, 2020
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Xuân Thảo, Trương Thị Hiếu Thảo

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CỦA LOÀI RONG CÁM NAJAS INDICA (WILD.) CHAM. Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: ACI
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Lê Thùy Lan, Tôn Thất Pháp, Phan Thị Thúy Hằng, Lương Quang Đốc

1859-1612

Đặc điểm giải phẫu thích nghi của một số loài thực vật thân gỗ trên vùng đất cát nôi đồng ngập nước huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hiếu Thảo (Chính)