Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Một mô hình lập lịch nhóm trên mạng chuyển mạch chùm quang

Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ VI về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin(FAIR) và đăng toàn văn trong Kỷ yếu(Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn

A New Algorithm of Group Scheduling in OBS Core Nodes

Proceedings of IEEE 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2013), 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn

Lập lịch với có/không cân bằng tải trên mạng chuyển mạch chùm quang.

Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hồng Quốc

Phân tích hiệu quả của các giải thuật lập lịch trên mạng chuyển mạch chùm quang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hồng Quốc

1859-1388

The role of FDLS in scheduling in OBS networks

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hồng Quốc
Liên kết: http://130.203.136.95/viewdoc/download;jsessionid=80B0824BCA849EFF4ED931EB40FC2EAE?doi=10.1.1.1075.9138&rep=rep1&type=pdf