Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sức khoẻ tâm thần của học sinh Trung học phổ thông

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Mai Thị Thanh Thủy

2165-8714

Vietnamese Students’ Satisfaction toward Higher Education Service: The Relationship between Education Service Quality and Educational Outcomes

European Journal of Educational Research, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hong-Van Thi Dinh (Chính), Quynh Anh Thi Nguyen (Chính), Kien The Pham, Tham Nguyen, Nguyễn Thanh Hùng, Mai Huong Phan Thi
Liên kết: https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.3.1397

Characteristics of professional development programs for Secondary school teachers in Vietnam

Proceedings of the 5th International Conference Language, Society, and Culture in Asian Contexts (LSCAC 2018), 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Thanh Hùng, Đinh Thị Hồng Vân

ISBN 978-604-974-119-7

Phát triển nghề nghiệp cho giáo viên mầm non trong hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt ở Úc

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Giáo dục Mầm non trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0". NXB Đại học Huế, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Ni, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Tuấn Vĩnh
Liên kết: http://www.dhsphue.edu.vn/dspcmc.aspx?db=db_tintuc&id=2712

ISBN: 978-604-62-6622-8

Tăng cường sự tham gia của phụ huynh vào các hoạt động giáo dục ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án

Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế Giáo dục cho mọi người. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chính), Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Liên kết: https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/95272/1/KY-1075.pdf

The effects of students' engagement in reading activities, learning strategies, social economic status and gender on reading achievement (PISA 2009 - Australian sample)

Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh