Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2073-4395

Aerenchyma Formation in Adventitious Roots of Tall Fescue and Cocksfoot under Waterlogged Conditions

Agronomy-Basel, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi (Chính), Meixue Zhou, David Parsons, Rowan W Smith
Liên kết: http://dx.doi.org/10.3390/agronomy11122487

Yield and Nutritional Value of Brachiaria humidicola Grass Planted in Thua Thien Hue Province, Vietnam

International Journal of Research in Agricultural Sciences, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Văn Lợi (Chính), Nguyễn Thị Mùi, Trần Văn Giang, Phạm Thành, Nguyễn Xuân Bả

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP TRONG VỖ BÉO BÒ LAI BRAHMAN Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Hội nghị Khoa học và Công nghệ chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y giai đoạn 2013-2018. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhà xuất bản Thanh niên, ISBN 978-604-64-9451-5, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Thị Mùi, Trần Thanh Hải, Trần Ngọc Long, Đinh Văn Dũng (Chính), Nguyễn Hữu Văn

1859-4581

Năng suất và chất lượng thịt của gà ri lai (GF168) được nuôi bằng các loại thức ăn với các mức dinh dưỡng khác nhau

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2017
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi, Dương Thanh Hải, Lê Đình Phùng, Nguyễn Đức Hưng, Hoàng Ngọc Hảo
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/10.pdf

Thực trạng chăn nuôi gà thịt tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2017
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng (Chính), Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Đức Chung

Nghiên cứu so sánh sự sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi một số nhóm gà lai nuôi thịt

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2017
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng (Chính), Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Đức Chung, Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thị Thùy
Liên kết: http://tapchinongnghiep.vn/tapchi/Lists/431?newpaperid=1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn hỗn hợp mã số 1124 và 1324 đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của giống gà J-Dabaco giai đoạn 4-12 tuần tuổi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2017
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Nguyễn Thị Mùi, Phan Thị Hằng, Dương Ngọc Phước, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Dương Thanh Hải