Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Tác động của thương mại hóa nông nghiệp đến môi trường: nghiên cứu trường hợp tại khu vực miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Việt Linh, Trần Nam Thắng, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Thị Hương Giang
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/tapchi/lists/137?newpaperid=2

1859-0004

Thương mại hóa nông nghiệp và nghèo đa chiều: Bài tổng quan

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Gia Hùng, Trần Thanh Đức, Hoàng Thị Hồng Quế, Phan Việt Toàn, Lê Việt Linh, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Lê Văn Nam, Lê Chí Hùng Cường, Trương Thị Hằng
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/so-3-2023/

2525-2216

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Khoa học Đất, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Lê Việt Linh, Dương Thị Thu Hà, Võ Văn Luận

1859-0004

HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ THEO HỢP ĐỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở XÃ PHÚ LƯƠNG

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Việt Linh, Nguyễn Thiện Tâm
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2020/08/tap-chi-so-8.1.2.pdf

4581-4581

Ứng dụng mô hình EFA trong phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sản xuất lúa hữu cơ của nông dân: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng (Chính), Lê Văn Nam, Lê Việt Linh, Phan Thị Thanh Nhàn, Ngô Thị Thuỳ Trang, Lê Thị Thuý, Lưu Trọng Nghĩa

THỰC TRẠNG HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA HỮU CƠ Ở XÃ THỦY PHÙ, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Mai Thu Giang, Lê Việt Linh, Nguyễn Thị ÁI Vân, Phan Thiện Phước