Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Influence of nitrogen and potassium rates on growth and development of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) in Thua Thien Hue Province

International Conference of Agricultural Science 2022 (ICAS 2022) "Innovative agriculture for sustainable development under climate change". Conference Proceeding. 8th - 9th December, 2022. Can Tho, Vietnam, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính), Dương Thanh Thủy, Lê Khắc Phúc, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Hữu Ngữ
Liên kết: https://icas.ctu.edu.vn/

2588-1256

Nghiên cứu tái sinh chồi in vitro cây dưa lưới (Cucumis melo L.)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Triêu Hà (Chính), Lã Thị Thu Hằng, Dương Thanh Thủy

ISSN 25588-1256

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ớt chuông trong vụ Xuân - Hè 2022 tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thùa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết (Chính), Dương Thanh Thủy, Trần Thị Thu Giang

ISBN: 978-604-352-538-0

Collection and evaluation of genetic diversity in melon germplasm from Central Highlands, Vietnam

Tuyển tập công trình khoa học của tiến sỹ trẻ tốt nghiệp tại Nhật Bản - Research works by young Japan Alumini (2021), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, Đa dạng sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Thanh Thuy Duong (Chính), Phan Thi Phuong Nhi, Tran Phuong Dung, Kato Kenji

1344-7610

Distribution of two groups of melon landraces and inter-group hybridization enhanced genetic diversity in Vietnam

Breeding Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dương Thanh Thủy (Chính), Tran Phuong Dung, Katsunori Tanaka, Phan Thị Phương Nhi, Gentaro Shigita, Odirichi Nnennaya Imoh, Hidetaka Nishida, Kenji Kato
Liên kết: https://doi.org/10.1270/jsbbs.20090

2588-1191

NGHIÊN CỨU SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI LANG LÀM RAU ĂN LÁ TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trịnh Thị Sen (Chính), Phan Thị Phương Nhi, Dương Thanh Thủy, Triệu Thị Thúy
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/5989

1859-4581

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và mối quan hệ di truyền của dưa gang thu thập ở miền Trung và Nam Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Chi, Phùng Thị Lan Anh, Trần Thị Mẫn, Trần Thị Cẩm Lệ, Dương Tấn Thanh, Nguyễn Quang Cơ, Dương Thanh Thủy (Chính)
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-ptnt-so-5-2021.aspx

2615-9759

Tiềm năng nghiên cứu kháng nảy mầm sớm trên cây lúa nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Tạp chí Hoạt động Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung (Chính), Hoàng Minh Chính, Chu Đức Hà, Nguyễn Thị Hồng, Dương Thanh Thủy, Lê Thị Hiên, Vũ Minh Thiết
Liên kết: https://vjst.vn/vn/tin-tuc/4326/tiem-nang-nghien-cuu-khang-nay-mam-som-tren-cay-lua-nham-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-o-viet-nam.aspx

2248-9800

Aggressiveness and genetic diversity of Ralstonia solanacearum strains from tomato in Vietnam

Indian Phytopathology, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Dương Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Bùi Thị Quỳnh Thơ, Nguyễn Thị Hoài Trâm
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s42360-018-0084-1