Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 3
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh, Đinh Thị Hồng Vân (Chính)

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính), Hoàng Thị Thảo, Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Thu Hương, Cao Thị Hoài Thu

Khuyến Khích Tài Năng Trẻ Đại học Huế 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Đã có công trình khoa hoc đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín năm học 2017-2018
Tác giả: Phạm Trần Thùy Anh (Chính)

Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa thiên Huế lần thứ IX-năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: giải khuyến khích
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàn

Khuyến khích tài năng trẻ Đại hoc Huế năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Tiền thưởng và bằng khen của Giám đốc Đại học Huế
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

Gải thưởng sáng tạo Khoa Học Công Nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích với công trình Xây dựng quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina platensis làm thực phẩm bổ sung
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Phan Văn Cư, Nguyễn Thị Diễm, Lê Thị Tuyết Nhân

Giải ba – Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2018
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình: Khảo nghiệm một số giống sắn có triển vọng và xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh thích hợp trên các vùng sinh thái của Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Viết Tuân (Chính), Nguyễn Đình Thi, Lê Văn Nam, Nguyễn Ngọc Truyền, Hoàng Kim Toản

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH TTH NĂM 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KĨ THUẬT TỈNH TTH
Nội dung giải thưởng: GIẢI BA
Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Trần Đình Bình (Chính)

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu hoạt động giảng dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế: Đề xuất giải pháp hỗ trợ lộ trình phổ cập tiếng Anh bậc tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (cùng tham gia)
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung (Chính), Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Phạm Thị Tuyết Nhung

Giải nhất Sáng tạo KHCN tỉnh TT Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : TT Huế
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của phân bón và nước tưới đến phát thải khí nhà kính trên cây lúa và cây rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Gương “Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu

2018
Đơn vị tặng thưởng : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Lê Thị Quí Đức