Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải nhì Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm (2018-2019)

2019
Đơn vị tặng thưởng : 1955/QĐ-BTCHT ngày 29/7/2019, UBND tỉnh Quảng Trị
Nội dung giải thưởng: Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Diệu Hạnh

Registration Fee Award for Outstanding Abstract Research.

2019
Đơn vị tặng thưởng : Khon Kaen University, Thailand
Nội dung giải thưởng: The international conference: “The 3rd National and International conference on Health Challenge in Sustainable Development Goals (SDGs): Health Screening and Surveillance: PM 2.5, cancer and suicide" was held by Khon Kaen University, Thailand
Tác giả: Võ Văn Thắng, Tran Thi Mai Lien, Lê Đình Dương, Lương Thanh Bảo Yến

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX
Tác giả: Trần Văn Lực, Nguyễn Văn Quang (Chính), Lê Văn Thuật

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX - 2018

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Lê Thị Thu Hương, Hoàng Phi Hải

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII - 2017

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chính), Hoàng Phi Hải, Lê Thị Thu Hương

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII - 2016

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chính), Hoàng Thị Thảo, Bùi Thị Phương Thư

Giải khuyến khích Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC)

2019
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội, Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của biện pháp phân bón và tưới nước đến phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trên cây lúa và rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Falling walls lab 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : DAAD, Germany
Nội dung giải thưởng: Breaking the wall of cancer therapy
Tác giả: Bùi Quang Thành (Chính)

Bằng lao động sáng tạo

2019
Đơn vị tặng thưởng : Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

Dean’s Award for excellent research of PhD dissertation (2019)

2019
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Okayama, Nhật Bản
Nội dung giải thưởng: Giải thưởng của Khoa trưởng cho luận văn Tiến sĩ xuất sắc (2019)
Tác giả: Đinh Tiến Tài (Chính)

Gải thưởng Sử học Phạm Thận Duật

2018
Đơn vị tặng thưởng : Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội đồng giải thưởng Phạm Thận Duật
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng (Chính)