Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thị Hương Xuân
  • 800000.0108

Trương Thị Hương Xuân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Quỳnh

Nguyễn Xuân Quỳnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Khoa Tiếng Anh

Xem chi tiết
Phan Văn Xưng
  • 800000.0090

Phan Văn Xưng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Toán giải tích

Chuyên ngành đào tạo:
Toán giải tích

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Đặng Thị Như Ý
  • 300000.0425

Đặng Thị Như Ý
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh thái học

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh thái học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Ngô Duy Ý
  • 400000.0069

Ngô Duy Ý
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Phạm Nữ Như Ý
  • 500000.0488

Phạm Nữ Như Ý
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Hữu Ý
  • 400000.0200

Trần Hữu Ý
Đại học

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Đặng Thị Yến

Đặng Thị Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Thị Hải Yến
  • 400000.0059

Hà Thị Hải Yến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Hồ Thị Mỹ Yến

Hồ Thị Mỹ Yến

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Điều dưỡng

Xem chi tiết
Hoàng Thị Bạch Yến
  • 500000.0194

Hoàng Thị Bạch Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Thị Hải Yến
  • 130000.0053

Hoàng Thị Hải Yến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật

Chuyên ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết