Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Thanh Vân
 • 500000.0369

Nguyễn Hoàng Thanh Vân
Khác

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Văn
 • 600000.0158

Nguyễn Hữu Văn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Lê Hồng Vân
 • 500000.0573

Nguyễn Lê Hồng Vân
Đại học

Ngành đào tạo:
Y HỌC

Chuyên ngành đào tạo:
Y HỌC

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Thanh Vân
 • 900000.0180

Nguyễn Phạm Thanh Vân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Vân

Nguyễn Thảo Vân
Cử nhân

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khánh Vân
 • 900000.0134

Nguyễn Thị Khánh Vân
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Vân
 • 300000.0407

Nguyễn Thị Mỹ Vân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Vân
 • 300000.0405

Nguyễn Thị Mỹ Vân
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thúy Vân
 • 120000.0081

Nguyễn Thị Thúy Vân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Phan Thị Vân
 • 300000.0227

Phan Thị Vân
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trần Quang Khánh Vân
 • 600000.0212

Trần Quang Khánh Vân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Vi sinh vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Vi sinh vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thành Văn
 • 300000.0175

Trần Thành Văn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết