Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Vòng

Nguyễn Thị Vòng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Bùi Quang Vũ
  • 300000.0110

Bùi Quang Vũ
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Xuân Anh Vũ

Hồ Xuân Anh Vũ

Ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Đức Anh Vũ
  • 100000.0038

Hoàng Đức Anh Vũ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hoàng Minh Vũ

Hoàng Minh Vũ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ bản

Xem chi tiết
Lâm Vũ

Lâm Vũ
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quan hệ quốc tế

Chuyên ngành đào tạo:
Quan hệ quốc tế

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
le ngoc anh Vũ

le ngoc anh Vũ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:

Xem chi tiết
Lê Ngọc Anh Vũ

Lê Ngọc Anh Vũ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Tuấn Vũ

Lê Tuấn Vũ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý xây dựng

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý xây dựng

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Văn Thanh Vũ
  • 300000.0158

Lê Văn Thanh Vũ
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Anh Vũ
  • 500000.0370

Nguyễn Anh Vũ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nội - Tim mạch

Chuyên ngành đào tạo:
Nội - Tim mạch

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Vũ
  • 400000.0123

Nguyễn Đức Vũ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Địa lý

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Địa lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết