Dữ liệu Nhà khoa học

Martin W.A. Verstegen

Martin W.A. Verstegen
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Huỳnh Thị Bảo Vi
  • 900000.0244

Huỳnh Thị Bảo Vi
Khác

Ngành đào tạo:
Châu Âu học

Chuyên ngành đào tạo:
Châu Âu học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tường Vi
  • 400000.0396

Nguyễn Thị Tường Vi
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Võ Thị Tuyết Vi
  • 500000.0559

Võ Thị Tuyết Vi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trương Viên
  • 900000.0199

Trương Viên
Phó giáo sư - Khác

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Hoàng Dương Xô Việt
  • 600000.0099

Hoàng Dương Xô Việt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Ngô Tấn Việt

Ngô Tấn Việt

Ngành đào tạo:
Quân sự

Chuyên ngành đào tạo:
Quân sự

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Xem chi tiết
Ngô Tấn Việt

Ngô Tấn Việt

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:

Xem chi tiết
Nguyễn Việt
  • 900000.0211

Nguyễn Việt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Như Bảo Việt

Nguyễn Như Bảo Việt

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Việt
  • 300000.0254

Nguyễn Quang Việt
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thành Việt
  • 110000.0057

Nguyễn Thành Việt
Đại học

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết