Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thục Nhi
  • 400000.0360

Nguyễn Thị Thục Nhi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Đào Văn Phú

Đào Văn Phú
Kỹ sư

Ngành đào tạo:
KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Phan Đinh Phúc

Phan Đinh Phúc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Lê Thị Liên Phương
  • 300000.0159

Lê Thị Liên Phương
Đại học

Ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Lan Phương
  • 600000.0382

Nguyễn Lan Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Phan Phước Phương
  • 400000.0382

Phan Phước Phương
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trần Thị Xuân Phương
  • 600000.0057

Trần Thị Xuân Phương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Vinh Phương
  • 230000.0011

Trần Vinh Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết
Vũ Thị Minh Phương
  • 600000.0390

Vũ Thị Minh Phương
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hoàng Tấn Quảng
  • 140000.0047

Hoàng Tấn Quảng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh lý học thực vật

Đơn vị quản lý:
Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

Xem chi tiết
Trần Hiếu Quang
  • 140000.0024

Trần Hiếu Quang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thực vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Thực vật học

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Quí

Nguyễn Đăng Quí

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

Xem chi tiết