Dữ liệu đề tài

NN-NCCBLA2016

Nghiên cứu sự hình thành và biến đổi tính chất cơ lý của đất loại sét yếu Holocen vùng đồng bằng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Sinh Hương (Chủ nhiệm)

NN-NCCB101.04-2014.22

Về vành QF và các vành mở rộng của nó thông qua tính nội xạ

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thuyết (Chủ nhiệm), Trương Công Quỳnh, Lê Đức Thoang, Phan Dân, Lương Thị Minh Thủy, Phan Hồng Tín, Bành Đức Dũng

NN-NCCB101.01-12.11

Về các vành QF và các vành mở rộng của nó (tiếp tục)

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thuyết (Chủ nhiệm), Trương Công Quỳnh, Lê Đức Thoang, Bành Đức Dũng, Phan Hồng Tín, Lương Thị Thủy

NN-NCCB102.02-2010.14

Ứng dụng khái niệm Web Ngữ nghĩa trong quản lý tiến trình nghiệp vụ cộng tác

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Lê Mạnh Thạnh, Trương Công Tuấn, Hoàng Bảo Hùng, Trần Thị Phương Chi

NN-NCCB101.01.29.09

Về các vành QF và các vành mở rộng của nó

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thuyết

NN-NCCB2007

Thử nghiệm trồng cây trong nước thải ở khu vực miền Trung

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Trương Văn Lung, Hoàng Thị Kim Hồng

NN-NCCB615506

Nghiên Cứu Đặc Tính Sinh Lý-hóa Sinh Của Một Số Thực Vật Thuộc Nhóm Thực Vật CAM(crassulacean Acid Metabolism) Sử Dụng Làm Dược Liệu

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Kim Hồng

NN-NCCB201706

Nghiên cứu một số lớp các giải thuật song song để nâng cao hiệu năng xử lý thông tin.

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Mậu Hân (Chủ nhiệm)

NN-NCCB513 006

Tổng hợp một số dẫn chất amid dị vòng và vòng thơm với các nhóm thế khác nhau của acid 2-aminobenzoic có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Lan, Phan Văn Cư, Trần Thanh Minh

NN-NCCB03

Các cấu trúc đại số và đồng điều của chúng

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thuyết

NN-NCCB2000-01-06

Về một số thuật toán tối ưu và ứng dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Vũ Tiến