Dữ liệu đề tài

QT-DA-2004-2008

Dự án: Các nguyên tắc trong thực tiễn: Quản lý tài nguyên ven bờ và đại dương (PIP) - CIDA Canada tài trợ, ĐH Dalhousie chủ trì, ĐHKH Huế là một đối tác mạng lưới tại Việt Nam

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (thành viên)

QT-DADA

Chương trình hỗ trợ sinh kế cho các nhóm dân cư nghèo và thiệt thòi ở vùng đầm phá Tam Giang, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển

QT-DAVN 055021-SIFIC 001

Dự án: Hỗ trợ sinh kế cho nhóm cư dân nghèo và thiệt thòi ở vùng đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế (ICCO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)

QT-DADA5

Quan trắc chất lượng nước và đa dạng sinh học vùng ven biển Thừa Thiên Huế (Dự án hợp tác Quốc tế do Hà Lan tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ

QT-DADAHTQT

Dự án nâng cao năng lực về Bệnh hạt giống ở Việt Nam” (CEP-Việt Nam).

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Minh, Trương Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thủy

QT-DT-CIDA 2001

Đề tài: Sự thay đổi vai trò giới của ngư dân tiểu nghệ do ảnh hưởng của bùng phát nghề nuôi trồng thủy sản ở Phú Tân, đầm phá Tam Giang Thừa Thiên Huế (CIDA tài trợ)

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DA-ICZM-TTH

Assessment of historical development and present water quality of the Tam Giang-Cau Hai lagoon in Thua Thien Hue province

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khắc Liệu

QT-DADA4

Đánh giá chất lượng nước sông Hương và đầm phá Thừa Thiên Huế (Dự án hợp tác Quốc tế do Pháp tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ

QT-DA

Dự án: Quản lý nguồn lợi sinh học đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Thừa Thiên Huế (CIDA tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Trần Xuân Bình và nhóm