Dữ liệu đề tài

QT-DA

Holistic tools for competence-based curricula to promote dignity in Vietnam and Nepal

Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ nhiệm), Bùi Quang Dũng

QT-DA 2017/25/B/HS6/01201

Political engagement of diaspora in the Era of global interconnectedness. Vietnamese migrant community in Poland and its transnational political connections

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Xã hội học
Đơn vị thực hiện : Khoa Xã hội học
Người tham gia: Grażyna Szymańska-Matusiewicz (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu An

QT-DAKU-HUS-VICAS

Phục dựng và bảo tồn nhà cộng đồng truyền thống tại thôn A Ka, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc, Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Hoàng Phương, Nguyễn Ngọc Tùng, Trần Đình Tuấn Anh, Lê Anh Tuấn, Trần Đức Sáng, Hirohide Kobayashi (Chủ nhiệm), Miki Yoshizumi

QT-DASAUNAC

Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Anh Tuấn, Trần Ngọc Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Công Tín, Võ Thanh Tùng, Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm)

QT-DA 778090

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2015-2017

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Sỹ Thái

QT-DA2015

Nghiên cứu sự chuyển đổi không gian nhà vườn truyền thống tại khu vực Kim Long, Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Vân Anh, Trần Thành Nhân, Hirohide Kobayashi

QT-DA2006-01-03(VNM06)

Dự Án ASEAN (ASEAN Regional Centre For Biodiversity Conservation - Arcbc): “Nghiên cứu đa dạng côn trùng của Vườn Quốc Gia Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn

QT-DA2013/09/D/HS6/02675

Vietnamese from Poland - Transnational migrant community as a bridge between Poland and Vietnam

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Grażyna Szymańska-Matusiewicz (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu An

QT-DADA-CSSH

Sản xuất thủy sản bền vững dựa vào cộng đồng tại các xã ven đầm phá Phú Vang, Thừa Thiên Huế, mã số: 76-03-02-064

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)