Dữ liệu đề tài

NN-NCCB103.01-2016.83

Nghiên cứu các tính chất chuyển tải của một số vật liệu đơn lớp tựa graphene (silicene, phospherene, MoS2 đơn lớp) dưới tác dụng của trường điện từ ngoài

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thu Phương (Chủ nhiệm), Bùi Đình Hợi, Nguyen Thi Thanh Nhan, Tong Sy Tien, Nguyen Dinh Hien

NN-NCCB602.05-2016.01

Thơ Việt Nam đương đại giai đoạn từ 1986 đến nay từ góc nhìn văn hóa.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thuấn, Trần Hữu Phong, Hoàng Thị Hồng Hà

NN-NCCB101.04.2014.26

Một số kết quả về mặt f-cực tiểu và f-cực đại kiểu không gian trên các đa tạp với mật độ

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Đoàn Thế Hiếu (Chủ nhiệm)

NN-NCCBT.08-TN-30

Nghiên cứu dự báo nguy cơ các tai biến thiên nhiên (lũ lụt, trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá, xói lở bờ sông) lưu vực sông Hương và đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại (2007 - 2008)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Hoàng Sơn

NN-NCCB16-XH-19

Quyền con người qua các bản Hiến pháp từ Việt Nam dân chủ cộng hoà đến Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Thị Hoài Thu (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thảo

NN-NCCB103.01-2015.92

Đối xứng của các tương tác trao đổi và tính chất của một số hệ từ tính nano

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bạch Thành Công (Chủ nhiệm), Phạm Hương Thảo, Nguyễn Từ Niệm, Nguyễn Duy Huy

NN-NCCB NAFOSTED103.01-2014.46

Động lực học của hạt tải và một số dao động và bức xạ trong một số cấu trúc nano bán dẫn (Carrier dynamics and several oscillations and radiations in some semiconductor nanostructures, NAFOSTED)

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Như Thảo (Chủ nhiệm)

NN-NCCB103.01-2014.53.NAFOSTED

Đề xuất các mô hình, nghiên cứu các tính chất và ứng dụng của các trạng thái phi cổ điển

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)

NN-NCCB101.99-2014.45

Mô hình trên đồ thị: tổ hợp đếm và cấu trúc đại số

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Hà, Phan Thị Hà Dương (chủ nhiệm đề tài), Trần Thị Thu Hương, Đỗ Duy Hiếu, Lại Văn Trung, Phạm Văn Trung

NN-NCCB101.02.-2013.09

Nghiệm viscosity của phương trình Hamilton – Jacobi và sự liên kết với một số bài toán tối ưu

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Đình Đồng, Nguyễn Hoàng (Chủ nhiệm), Lê Văn Hạp, Huỳnh Thế Phùng

NN-NCCBVI1.1-2013.19

Tính cách thanh niên Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Trần Thị Tú Anh, Đậu Minh Long, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Phước Cát Tường